امروز : 1403/01/25

سایت خبری سازمان فروش بیمه سامان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

آرشیو تالار مدیران فروش

دانیال انواری - مدیران فروش

نام و نام خانوادگی : دانیال انواری

کد فعالیت : 48117

استان فعالیت : تهران

شهر فعالیت : تهران

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/13

حسین رضا رضایی - مدیران فروش

نام و نام خانوادگی : حسین رضا رضایی

کد فعالیت : 512081

استان فعالیت : قم

شهر فعالیت : قم

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/13

مریم اکبرزاده یکتا - مدیران فروش

نام و نام خانوادگی : مریم اکبرزاده یکتا

کد فعالیت : 77539

استان فعالیت : خوزستان

شهر فعالیت : اهواز

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/13

امین سقالی - مدیران فروش

نام و نام خانوادگی : امین سقالی

کد فعالیت : 42465

استان فعالیت : گلستان

شهر فعالیت : گرگان

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/13

قاسم خواجه پور - مدیران فروش

نام و نام خانوادگی : قاسم خواجه پور

کد فعالیت : 59025

استان فعالیت : کرمان

شهر فعالیت : كرمان

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/13

اصغر فاطمی - مدیران فروش

نام و نام خانوادگی : اصغر فاطمی

کد فعالیت : 72100

استان فعالیت : اصفهان

شهر فعالیت : اصفهان

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/13

نگار شبانی  - مدیران فروش

نام و نام خانوادگی : نگار شبانی

کد فعالیت : 43630

استان فعالیت : تهران

شهر فعالیت : تهران

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/13

سید مصطفی مرتضوی درچه - مدیران فروش

نام و نام خانوادگی : سید مصطفی مرتضوی درچه

کد فعالیت : 91094

استان فعالیت : اصفهان

شهر فعالیت : اصفهان

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/13

سمیه  سلمانی مبارکه - مدیران فروش

نام و نام خانوادگی : سمیه سلمانی مبارکه

کد فعالیت : 77018

استان فعالیت : اصفهان

شهر فعالیت : ابریشم

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/21