امروز : 1403/01/25

سایت خبری سازمان فروش بیمه سامان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

آرشیو تالار مدیران سه ستاره

بهمن محمدی برسری - مدیران سه ستاره

نام و نام خانوادگی : بهمن محمدی برسری

کد فعالیت : 50759

استان فعالیت : گیلان

شهر فعالیت : رشت

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/30

پریسا دهقان - مدیران سه ستاره

نام و نام خانوادگی : پریسا دهقان

کد فعالیت : 11326

استان فعالیت : --------

شهر فعالیت : -------

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/30

جلال فرقانی - مدیران سه ستاره

نام و نام خانوادگی : جلال فرقانی

کد فعالیت : 10779

استان فعالیت : --------

شهر فعالیت : -------

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/30

زهرا  عسگری - مدیران سه ستاره

نام و نام خانوادگی : زهرا عسگری

کد فعالیت : 70621

استان فعالیت : اصفهان

شهر فعالیت : اصفهان

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/30

ساناز جاجانی - مدیران سه ستاره

نام و نام خانوادگی : ساناز جاجانی

کد فعالیت : 52748

استان فعالیت : آذربایجان شرقی

شهر فعالیت : تبریز

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/30

سعید حاجی هادی - مدیران سه ستاره

نام و نام خانوادگی : سعید حاجی هادی

کد فعالیت : 11462

استان فعالیت : تهران

شهر فعالیت : تهران

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/30

سعید حسین پوردوانی - مدیران سه ستاره

نام و نام خانوادگی : سعید حسین پوردوانی

کد فعالیت : 11918

استان فعالیت : فارس

شهر فعالیت : شیراز

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/30

سید مرتضی میر عظیمی - مدیران سه ستاره

نام و نام خانوادگی : سید مرتضی میر عظیمی

کد فعالیت : 11416

استان فعالیت : فارس

شهر فعالیت : شیراز

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/30

شهرام آقابیگ لوئی - مدیران سه ستاره

نام و نام خانوادگی : شهرام آقابیگ لوئی

کد فعالیت : 52750

استان فعالیت : مرکزی

شهر فعالیت : اراك

تاریخ عضویت در تالار : 1402/08/30