امروز : 1403/01/25

سایت خبری سازمان فروش بیمه سامان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اطلاع رسانی لینک صدور آنلاین عمر با کد عامل فروش

انتشار : 1402/09/21 18:27:11

ویژه نماینده های جنرال


فرمت لینک صدورآنلاین بیمه های عمر با کد کارشناسان فروش به شرح ذیل خدمتتان ارسال می گردد خواهشمند است به کلیه عوامل فروش خود اطلاع رسانی نمایید از این پس از لینک با فرمت ذیل استفاده نمایند، با اینکار نیازی به ارسال اکسل صدور بیمه عمر انلاین برای مشخص کردن عامل فروش ندارند.

 

 

https://life.si24.ir/?agentCode=1166&code=470&marketingCode=4321

 

·         agentCode=   که بارنگ نارنجی مشخص شده بجای کد 1166 کد نماینده جنرال باید درج شود.

·         code=    که با رنگ سبز مشخص شده ، برابر شعبه صدور بیمه نامه می باشد (برای مثال 470 شعبه ساری) که می بایست بر اساس شعبه درخواستی تغییر یابد
marketingCode=  که بارنگ قرمز مشخص شده است مربوط به کد داخلی کارشناس فروش است که عاملین فروش حتما باید از کدهای کامل چند رقمی خود استفاده نمایند.

بقیه قسمتها همیشه ثابت و به هیچ عنوان تغییر داده نشود.

 

362

دیدگاه کاربران
0