امروز : 1403/01/25

سایت خبری سازمان فروش بیمه سامان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

لینک صدور آنلاین بیمه نامه سامانیار

انتشار : 1402/12/12 10:32:37

# فرمت لینک صدور آنلاین بیمه نامه های سامانیار با کد بازاریاب #


همکاران گرامی "

فرمت لینک صدرو آنلاین بیمه های سامانیار با کد بازاریاب به شرح ذیل خدمتتان ارسال می گردد .

خواهشمند است به کلیه اول فروش خود اطلاع رسانی نمایید، از این پس از لینک با فرمت پیوست استفاده نمایند .

شما می توانید از لینک صدور آنلاین بیمه نامه های طرح سامانیار  بهره ببرید ،لیکن به ۳ نکته دقت بفرمایید :

۱- این لینک شامل ۳ کد می باشد که اولی نشان دهنده کد نماینده جنرال ،دومی ،شعبه صادر کننده بیمه نامه و سومی کد عامل فروش می باشد .

همیشه ثابت و برابر agentCode۱۱۶۶ باشد و هیچ عنوان تغییر داده نشود (برای نمایندگان جنرال کد خودشان باید درج گردد )

برابر واحد صدور بیمه نامه  =code می باشد ( برای مثال ۱۹۰ شعبه قم )که می بایست بر اساس شعبه درخواستی تغییر یابد (لینک بر اساس کد کلیه شعب در فایل پیوست جهت استحضار و بهره برداری آماده شده است )

عامل فروش در این marketingCode=قسمت کد خود را درج نمایدکه در این لینک به طور مثال ۰۰۰۰ ( ۴تا صفر )درج شده است .

عاملین فروش حتما از کدهای ۵ رقمی یا ۶ رقمی خود استفاده نمایند .

۲- در صدورآنلاین طرح سامانیار ،تنها مدت طرح سامانیار (تعداد سالهایی که حق بیمه آن در ابتدا و به صورت یکجا پرداخت می گردد ) وجود دارد و مدت بیمه نامه لحاظ نشده است ،لذا در صورتی که مدت بیمه نامه مدنظر با مدت طرح سامانیار متفاوت می باشد ،باید پس از صدور بیمه نامه طرح سامانیار ،فرم الحاقیه تغییر مدت  (طبق روال الحاقیه ها )تکمیل و ارائه شود .

۳- در صدور آنلاین طرح سامانیار ،حق بیمه سال اول درج و به صورت آنلاین قابل پرداخت خواهد بود ،پس از صدور ،مابقی وجه را به حساب بیمه سامان واریز و فیش را به همراه شماره بیمه نامه کامل و نام بیمه گذار و بیمه شده و کد بیمه گذار یا کد رایانه برای واحد مالی ارسال فرمایید .

 

لینک صدور بیمه نامه سامانیار

صدور بیمه نامه

 

 

 

 

 

693

دیدگاه کاربران
0